ท้าวเวสสุวรรณ วัดทุ่งครุ
ขายแล้ว
ติดต่อสอบถาม

ท้าวเวสสุวรรณ วัดทุ่งครุท้าวเวสสุวรรณ วัดทุ่งครุ
ท้าวเวสสุวรรณ โณขนาดตั้งบูชา 5 นิ้ว
ท่านอาจารย์ท้าวเวสสุวรรณ วัดทุ่งครุ

ท้าวเวสสุวรรณ โณขนาดตั้งบูชา 5 นิ้ว
ท่านอาจารย์สมศักดิ์ เทุพสมบุญ

สร้างประมาณปี 51-52 ใต้ฐานประจุของมงคลสมศักดิ์ เทุพสมบุญ
สร้างประมาณปี 51-52 ใต้ฐานประจุของมงคล
ท้าวเวสสุวรรณ โณขนาดตั้งบูชา 5 นิ้ว
ท่านอาจารย์สมศักดิ์ เทุพสมบุญ
สร้างประมาณปี 51-52 ใต้ฐานประจุของมงคล